Lajiesittely:

Harmaapapukaija

Harmaapapukaija (Psittacus erithacus) on suosittu keskisuuri papukaija, jonka luontainen elinympäristö sijoittuu Keski-Afrikan läntisiltö rannikoilta Keniaan ja luoteis-Tansaniaan. Sen sulkapuku on kauttaaltaan harmaa, mutta pyrstö on kirkkaanpunainen. Myös nimellä "jako" tunnettu harmaapapukaija tunnetaan parhaiten uskomattomasta älykkyydestään sekä huikeasta kyvystä oppia matkimaan.

TÄRKEÄÄ! Harmaapapukaijat kuuluvat CITES-I/A -liitteeseen tammikuusta 2017 alkaen. Tämä tarkoittaa, että harmaapapukaijat vaativat jatkossa CITES-todistuksen!

Luonne:

Harmaapapukaija on lintumaailman kissa. Siinä missä monet lajit nauttivat olla huomion välittömänä keskipisteenä, harmaapapukaijat haluavat olla usein tilanteissa mukana, mutta tiedostavan sivustakatsojan roolissa.

Jakot ovat ovelia, ja niiden korkea älykkyys asettaa omistajalle haasteita virikkeiden keksimiseen. Kyllästynyt harmaapapukaija keksii tavalla tai toisella jotain millä viihdyttää itseään, ja mikäli sallittuja nokankäyttökohteita ei ole tarpeeksi, joutuvat nakertelun kohteeksi varmasti ne kielletytkin kohteet. Jakot poimivat myös nopeasti käytösmalleja. Omistajan on oltava valpas sen suhteen, millaista käytöstä linnussa vahvistaa.

Hoito ja ravinto:

Minimisuositusten mukaan harmaapapukaijan häkin tulisi olla 0,75 neliömetriä, mutta lajin aktiivisuuden, koon ja älykkyyden vuoksi kannattaa saman tien hankkia vähintään neliömetrin häkki. Häkin ulkopuolelle huoneistoon kannattaa tehdä lintupuita, joissa harmaapapukaija voi oleskella ollessaan vapaana häkistä.

Harmaapapukaija on tuoreruokaan painottuva sekasyöjä. Ruokavalion tulee sisältää hyvä kalsiumin lähde.

Erityispiirteet:

Harmaapapukaijat suhtautuvat kehnonlaisesti muutoksiin. Jos lintu on tottunut liian voimakkaasti tiettyyn rutiiniin, voi uuden oppiminen käydä haastavammaksi. Esimerkiksi uusiin leluihin tottuminen saattaa ottaa tavallista kauemmin aikaa.

Harmaapapukaija tunnetaan papukaijamaailman parhaimpana matkijana. Joidenkin yksilöiden tiedetään oppineen jopa satoja eri sanoja, lauseita, ääniä - ja vieläpä asiayhteyksiä näille. Tieteen parissa kohtalaisen tunnettu harmaapapukaija Alex oppi yhdistämään sanoja esineisiin ja esimerkiksi kuvailemaan esineen muotoa tai väriä. Alex oppi myös ensimmäisenä eläinkunnassa ymmärtämään ja kommunikoimaan abstraktin "ei mitään" ("zero") käsitteen. Vaikka tutkittavaa on vielä paljon, voidaan harmaapapukaijan katsoa olleen suuri osatekijä tutkimuksissa ihmisten ja eläinten välisen kielimuurin rikkomisessa. Lisäksi harmaapapukaija selviytyy päättelyongelmista tasolla, joka vastaisi muita kädellisiä tai yi 3-vuotiasta ihmislasta.

Muista myös, että nämä erikoispiirteet tuovat erityisvastuuta. Vaikka harmaapapukaija onkin keskisuurista papukaijoista vähemmän vaikeasta päästä, tarkoittaa korkea älykkyys aina jonkin tason haastavuutta. Lisäksi edes harmaapapukaijaa ei koskaan saisi hankkia vain matkimistaidon vuoksi. Poikkeuksia löytyy aina, eivätkä kaikki yksilöt välttämättä opi matkimaan. Lisäksi, mikäli puhekyky on ainoa kriteeri papukaijan hankkimiselle, voi omistaja havaita ottavansa lemmikkiä hyvin vääristä syistä.