Yhdistyksen toimintaa

Lemmikkilinnut Kaijuli ry toimii monipuolisesti edistääkseen lemmikkinä elävien lintujen hyvinvointia ja lintuharrastusta Suomessa. Tällä sivulla esiteltynä toimintaa pääpiirteittäin.

Pyrimme toiminnallamme edistämään lintujen hyvinvoinnin huomioivaa lemmikkilintuharrastusta Suomessa tai suoraan edistämään yksittäisten lintujen hyvinvointia. Samalla pyrimme edistämään harrastusta laajemmallakin tasolla, kuten viranomaisyhteistyöllä. Kaikki toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin. Jos haluat tukea yhdistyksen toimintaa, voit liittyä jäseneksi.

Sisältö:


Tiedon jakaminen lemmikkilintuharrastuksesta

Yksi tärkein osa yhdistyksen toimintaa on jakaa tietoa eettisestä ja lintujen hyvinvoinnin huomioivasta lemmikkilintuharrastuksesta. Välitämme tietoa lukuisia eri kanavia pitkin. Kaikkein tärkeintä on se, että tieto on ajantasaista sekä pohjautuu mahdollisimman pitkälle faktoihin.

Käytössämme on useita eri kanavia:

  • Nämä nettisivut (ml artikkelit, oppaat sekä usein kysytyt kysymykset)
  • Keskustelufoorumi, josta saa apua suoraan omiin kysymyksiinsä (linkki)
  • Yhdistyksen julkaisut (Kaijutin, sähköiset jäsenkirjeet, kirjat, esitteet)
  • Tapahtumat (messut ja muut pienemmät tapahtumat)
  • Yhdistyksen sivu Facebookissa (linkki)

Sen lisäksi, että tietoa jaetaan yhdistyksen kautta, on monilla jäsenillämme myös omia nettisivuja ja muita projekteja, jopa kirjoja.


Eettisen kasvatustoiminnan kehittäminen

Vuonna 2011 julkaistun kasvattajalistan ei ole tarkoitus pelkästään kertoa ihmisille, mistä he voisivat ostaa lintuja. Koko kasvatusprojektin tavoitteena on ollut määritellä virallisen kasvattamisen kriteerit ja myöntää yhdistyksen sertifikaatit nämä kriteerit täyttäville kasvattajille. Ensimmäiset sertifikaatit myönnettiin vuonna 2012. Selkeillä kriteereillä pyrimme myös kertomaan yleiselläkin tasolla, mikä mielestämme on eettistä kasvattamista.

Sertifioidut kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan näitä kriteerejä, sekä heidän tilansa on tarkistettu yhdistyksen toimesta.


Valtakunnallinen lemmikkilinturekisteri

Valtakunnalliseen lemmikkilinturekisteriin voi kuka tahansa ilmoittaa lintunsa. Rekisterin avulla karanneet linnut voivat löytää paremmin kotiinsa sekä toisaalta esim. sukulaisuussuhteiden selvittäminen helpottuu. Linturekisteri otettiin vuonna 2020 pois käytöstä toistaiseksi. Käytöstä poistamisen syynä olivat vähäinen käyttöaste ja GDPR:n tuomat rajoitukset henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn.


Sijoitusrinki

Sijoitusrinkitoiminta auttaa lemmikkilintuja myös yksilötasolla. Sijoitusrinki etsii uusia hyviä koteja yleensä haastavista olosuhteista tuleville ja erityistarpeita omaaville papukaijoille. Pääasiallisena tavoitteena on estää uutta kotia etsivän linnun joutuminen kiertoon etsimällä sille pysyvä koti, jolla on riittävästi osaamista ja joka on sitoutunut tarjoamaan kyseiselle linnulle hyvän kodin.


Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Suomessa tehdään viranomaisten ja päättäjien tasolla päätöksiä liittyen myös lemmikkilintuharrastajiin. Lemmikkilinnut Kaijuli ry on toistaiseksi ainoa taho Suomessa, joka edustaa lintuharrastajia tähän suuntaan.

Pyrimme tekemään yhteistyötä mm. viranomaisten ja muiden vastaavien tahojen kanssa harrastuksen sekä lemmikkilintujen hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme aikaisemmin tehneet läheistä yhteistyötä mm. Ympäristökeskuksen kanssa liittyen CITES-asioihin. Tällä hetkellä tärkein osa-alue tähän liittyen on tuleva eläinsuojelulain kokonaisuudistus. Yhdistys on muun muassa antanut lakiuudistuksen luonnoksesta lausuntonsa Maa- ja metsätalousministeriölle.


Muuta

Yllä esiteltyjen lisäksi ylläpidämme myös muita listoja sekä järjestämme muuta toimintaa.

  • Tarjoamme dokumenttipohjia lintujen kauppaan liittyen.
  • Nuorisotoiminnan kautta pyrimme mahdollistamaan tutustumisen lemmikkilintuharrastukseen nuoremmillekin harrastajille.